ศาลจังหวัดหนองคาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร 042-423091-4 E-mail:nnkc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 118
อ.197/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.300/60
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.314/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1
ขค.1/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ขบ.3/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ขบ.5/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ขบ.6/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.191/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.192/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.193/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.194/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.195/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.196/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.220/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.221/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.238/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.239/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.246/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.272/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.288/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.289/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.316/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.317/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.318/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.319/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.324/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.325/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.328/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.331/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.51/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.628/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.635/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.636/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.637/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1155/59
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.122/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.69/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.71/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.74/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.77/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.78/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.79/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.81/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.82/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.83/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.84/60
นัดพร้อม/ชี้ฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.85/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.86/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.92/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.93/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.94/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.95/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2254/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.509/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.524/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.617/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.618/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.624/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.627/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.630/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.636/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.665/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.721/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.171/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.172/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.173/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.174/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.175/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.176/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.177/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.178/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.179/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.180/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.181/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.182/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.183/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.185/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.186/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.187/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.188/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.189/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.190/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.212/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.213/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.214/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.216/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.217/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.243/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.244/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.245/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.267/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.268/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.269/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.270/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.28/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.313/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.314/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.315/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.329/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.330/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.350/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.426/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.427/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.430/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4391/59
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.679/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.683/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.684/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.685/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.686/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.687/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.688/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.689/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.728/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.729/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1029/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1225/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.34/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ