ศาลจังหวัดหนองคาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองคายให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ติดต่อได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 23
บคพ.54/60
รับหนังสือ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1252/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
บคพ.55/60
รับหนังสือ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1109/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1236/60
เป็นพยาน อ.1274/60
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1274/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1762/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2233/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2250/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2251/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2252/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2253/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2259/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2260/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1418/60
ครบขยายอุทธรณ์(โจทก์)1
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1441/60
ครบขยายอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1442/60
ครบขยายอุทธณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1443/60
ครบขยายอุทธร์ครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.845/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.895/60
ครบขยายอุทธรณ์ 2 (โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.982/60
ครบขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 3
ห้องพิจารณาที่ -
พ.15/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.512/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)