ศาลจังหวัดหนองคาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร 042-423091-4 E-mail:nnkc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 120
อ.508/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.550/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.667/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.670/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.70/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.25/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.396/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.397/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.398/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.399/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.400/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.401/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.402/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.403/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4215/59
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.428/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.429/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.431/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.432/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.433/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.434/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.446/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.447/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.448/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.449/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.450/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.469/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.470/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.471/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.472/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.473/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.474/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.475/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.476/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.477/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.535/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1093/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.14/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.145/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.155/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.161/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.162/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.163/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.172/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.253/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.254/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.283/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1005/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1025/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1033/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1035/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1037/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1042/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1053/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1056/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1060/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1076/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1155/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1156/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1157/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1158/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1159/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1160/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1161/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1162/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1163/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1165/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.124/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2450/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.564/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.998/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.191/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.193/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.203/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.422/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.423/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.442/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.443/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.445/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.459/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.460/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4604/59
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.461/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.462/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.463/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.464/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.465/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.466/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.467/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.468/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.478/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.494/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.495/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.496/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.497/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.701/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.724/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.730/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.731/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.732/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.733/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.771/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1043/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1127/59
นัดพร้อมเพื่อตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1207/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.135/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.139/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.140/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.141/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.142/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.151/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.152/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.205/60
นัดพร้อม/ชี้ฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.244/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.245/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.246/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.247/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.260/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.268/60
นัดพร้อม/นัดชี้ฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.929/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ