ศาลจังหวัดหนองคาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร 042-089737-41 โทรสาร 042-089748ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 43
ผบ.3553/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.3579/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3580/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3583/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3584/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3653/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.4411/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4412/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4413/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4414/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4415/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4416/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4417/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4418/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4419/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4420/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.4421/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.4422/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.4423/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.4424/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.4425/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.4426/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.4427/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.4428/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4429/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4430/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4431/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4432/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
พ.1061/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
พ.1073/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
พ.113/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.577/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.739/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.740/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.786/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.950/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
รง.1/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1905/60
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2013/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2065/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2096/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2201/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.421/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.