ศาลจังหวัดหนองคาย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร 042-089737-41 E-mail:nnkc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  กำหนดเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ
 1. ประจำเดือน มีนาคม 2560
 2. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 3. ประจำเดือน เมษายน 2560
 4. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 5. หนังสือมอบอำนาจ
 6. หนังสือมอบอำนาจ-ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ (.dpf)
 7. หนังสือมอบอำนาจ-ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ (Word

 8. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
 9. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบศาลจังหวัดหนองคายและอาคารชุดพักอาศัยฯ
 10. การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลจังหวัดหนองคาย และอาคารชุดพักอาศัยฯ จำนวน 36 หน่วย

 11. ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
 12. ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสถานที่ศาลจังหวัดหนองคายและอาคารชุดพักอาศัยฯ จำนวน 36 หน่วย ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2559

 13. บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาล
 14. ศาลจังหวัดหนองคายให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ
 15. แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาล

 16. ประกาศศาลจังหวัดหนองคาย
 17. ย้ายที่ทำการอาคารศาลจังหวัดหนองคาย

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
อ.1117/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1119/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1310/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.532/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.592/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.602/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1537/55
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.420/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.611/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.810/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1115/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.158/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1653/49
ฟัคำสั่งศาลงฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.199/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.71/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.853/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ