ศาลจังหวัดหนองคาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร 042-089737-41 โทรสาร 042-089748

ศาลจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มทองและพุ่มเงินเพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มทองและพุ่มเงินเพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ