ศาลจังหวัดหนองคาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร 042-089737-41 โทรสาร 042-089748

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดหนองคาย จำนวน 36 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)




เอกสารแนบ