ศาลจังหวัดหนองคาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร 042-089737-41 โทรสาร 042-089748

ศาลจังหวัดหนองคายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายช้วน งามเหลือ บิดานายกรชัย งามเหลือ ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองคาย

ศาลจังหวัดหนองคายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  นายช้วน งามเหลือ บิดานายกรชัย งามเหลือ ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองคาย


เอกสารแนบ