ศาลจังหวัดหนองคาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร 042-089737-41 โทรสาร 042-089748

ศาลจังหวัดหนองคายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางวิ เลืองถิ มารดานายศัตภัทร สหัชพงษ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

ศาลจังหวัดหนองคายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  นางวิ  เลืองถิ มารดานายศัตภัทร สหัชพงษ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย


เอกสารแนบ