ศาลจังหวัดหนองคาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร 042-089737-41 โทรสาร 042-089748

สำนักการต่างประเทศได้เผยแพร่ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนการขอให้มีล่ามปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ บนเว็บไซต์ของสำนักการต่างประเทศ


สำนักการต่างประเทศได้เผยแพร่ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนการขอให้มีล่ามปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ บนเว็บไซต์ของสำนักการต่างประเทศ  http://www.oia.coj.go.th